Plakát - Ivo Rozsypal

800 (32 EUR)

Rozměry: A0
Designer: Ladislav Vorba
Stav: Výborné
Kategorie: Reklama / Plakáty
Tag: 1980s
Předem děkujeme za jakoukoliv informaci o předmětu. Nejsme neomylní.