Stojací lampa - Zukov

10 000 (400 EUR)

Výrobce Zukov
Stav: Původní stav, nutná revize elektřiny.
Kategorie: Světla
Předem děkujeme za jakoukoliv informaci o předmětu. Nejsme neomylní.