Stojací lampa - Zukov

4 000 (160 EUR)

Výrobce Zukov
Stav: Původní stav, nutná revize elektřiny.
Kategorie: Osvětlení
Předem děkujeme za jakoukoliv informaci o předmětu. Nejsme neomylní.