Stojací lampa - Zukov

6 000 (240 EUR)
10 000 Kč (400 EUR) 40%

Výrobce Zukov
Stav: Původní stav, nutná revize elektřiny.
Kategorie: Světla
Předem děkujeme za jakoukoliv informaci o předmětu. Nejsme neomylní.