Funkcionalistický gauč

30 000 (1 200 EUR)

Stav: Výborný stav
Kategorie: Sedačky
Tag: Funkcionalismus
Předem děkujeme za jakoukoliv informaci o předmětu. Nejsme neomylní.