Originální suchá jehla. ROUČKA, Pavel; RADOVÁ, Šárka

5 000 (200 EUR)
Originální grafika. Signováno oběma autory. 1979

Rozměry: cca A4
Designer: Roučka, Pavel; Radová, Šárka
Stav: výborné
Kategorie: Obrazy / Grafika / Mapy
Tag: 1970s
Předem děkujeme za jakoukoliv informaci o předmětu. Nejsme neomylní.